شما در حال مشاهده سایت در حالت ریسپانسیو(سازگار با موبایل و تبلت) هستید. در صورت تمایل به مشاهده سایت با نسخه اصلی "ایـنـجـا" کلیک کنید.

آشنایی بیشتر با زیباتنی ها

پاسخ به رایج ترین سوالات کاربران

اطلاعیه مدیریت سایت

در حال حاضر اطلاعیه جدیدی وجود ندارد

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Zibatan_Sheklak
 • :5:
  5
  5
 • :28:
  28
  28
 • :18:
  18
  18
 • :29:
  29
  29
 • :19:
  19
  19
 • :30:
  30
  30
 • :20:
  20
  20
 • :31:
  31
  31
 • :4:
  4
  4
 • :21:
  21
  21
 • :16:
  16
  16
 • :32:
  32
  32
 • :8:
  8
  8
 • :3:
  3
  3
 • :22:
  22
  22
 • :33:
  33
  33
 • :9:
  9
  9
 • :23:
  23
  23
 • :7:
  7
  7
 • :34:
  34
  34
 • :10:
  10
  10
 • :24:
  24
  24
 • :6:
  6
  6
 • :11:
  11
  11
 • :25:
  25
  25
 • :1:
  1
  1
 • :12:
  12
  12
 • :26:
  26
  26
 • :13:
  13
  13
 • :27:
  27
  27
 • :2:
  2
  2
 • :14:
  14
  14
 • sheklak2
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :220:
  220
  220
 • :twister3:
  Twister3
  Twister3
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :slxe1vrr6glin3kty2a
  Slxe1vrr6glin3kty2a
  Slxe1vrr6glin3kty2a
 • :chocolate:
  Chocolate
  Chocolate
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :42:
  42
  42
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sad30:
  Sad30
  Sad30
 • :connie_07:
  Connie 07
  Connie 07
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :15:
  15
  15
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :snapoutofit:
  Snapoutofit
  Snapoutofit
 • :237:
  237
  237
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :42kmoig:
  42kmoig
  42kmoig
 • :2ro58wp:
  2ro58wp
  2ro58wp
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :17:
  17
  17
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :245:
  245
  245
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :stp:
  Stp
  Stp
 • :4ytbp1d:
  4ytbp1d
  4ytbp1d
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :276:
  276
  276
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :shrk:
  Shrk
  Shrk
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :109:
  109
  109
 • :2i1d1co:
  2i1d1co
  2i1d1co
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :connie_26:
  Connie 26
  Connie 26
 • :star:
  Star
  Star
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :smiley-love059:
  Smiley Love059
  Smiley Love059
 • :306:
  306
  306
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :showersmile:
  Showersmile
  Showersmile
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :rj5belsv3x6akm1xxn:
  Rj5belsv3x6akm1xxn
  Rj5belsv3x6akm1xxn
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :springsmile:
  Springsmile
  Springsmile
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :178:
  178
  178
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :crysmiley2:
  Crysmiley2
  Crysmiley2
 • :smiley-love037:
  Smiley Love037
  Smiley Love037
 • :499kfok:
  499kfok
  499kfok
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :1e377xki0gu5xtfyms4
  1e377xki0gu5xtfyms43
  1e377xki0gu5xtfyms43
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :112:
  112
  112
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :consoling2:
  Consoling2
  Consoling2
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :146fs96171:
  146fs96171
  146fs96171
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :smiley-love021:
  Smiley Love021
  Smiley Love021
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :0n8n0vzo03tretav1zz
  0n8n0vzo03tretav1zz9
  0n8n0vzo03tretav1zz9
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :123:
  123
  123
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cooking:
  Cooking
  Cooking
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :148fs542321:
  148fs542321
  148fs542321
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :smiley-love019:
  Smiley Love019
  Smiley Love019
 • :2029_002:
  2029 002
  2029 002
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :4chsmu1:
  4chsmu1
  4chsmu1
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :169:
  169
  169
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :3384:
  3384
  3384
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :4uboxsmiley:
  4uboxsmiley
  4uboxsmiley
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :184:
  184
  184
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :4381:
  4381
  4381
 • :th_running1:
  Th Running1
  Th Running1
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :snoozer_11:
  Snoozer 11
  Snoozer 11
 • :200:
  200
  200
 • :twzonesmiley:
  Twzonesmiley
  Twzonesmiley
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :6259:
  6259
  6259
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :34zn0n5:
  34zn0n5
  34zn0n5
 • :2usv2c8:
  2usv2c8
  2usv2c8
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
عکس تاپیک

افزایش چربی سوزی در ورزش و بدنسازی با 12 روش

افزایش چربی سوزی
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

کوچک کردن شکم در یک ماه با ۵فرمول

کوچک کردن شکم
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

رژیم خروج از استاپ وزن یک روزه و کاملا رایگان

رژیم خروج از استاپ وزن
برای مشاهده کلیک کنید
عکس تاپیک

کوچک کردن باسن و فرم دهی با 9 راهکار

کوچک کردن باسن
برای مشاهده کلیک کنید